Hệ thống siêu thị

o   Siêu thị Lan Chi Xuân Khanh 

Địa chỉ: 74 Xuân Khanh  – Sơn Tây – Hà Nội

Ngày thành lập : 7/ 12/ 2007

Email: sieuthi74xk@lanchi.vn

Click để xem trên bản đồ

 

o   Siêu thị Lan Chi Trung Sơn Trầm

Địa chỉ: Đồi Sui – Trung Sơn Trầm – Sơn Tây – Hà Nội

Ngày thành lập : 20/ 12/ 2008

Email: trungsontram@lanchi.vn

Click để xem trên bản đồ

 

o   Siêu thị Lan Chi Ba Vì

Địa chỉ: Hưng Đạo – Tây Đằng – Ba Vì – Hà Nội

Ngày thành lập : 25/ 11/ 2009

Email: sieuthibavi@lanchi.vn

Click để xem trên bản đồ

 

o   Siêu thị Lan Chi Chúc Sơn

Địa chỉ: Tràng An – Chúc Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội

Ngày thành lập : 3/ 9/2010

Email: sieuthichucson@lanchi.vn

Click để xem trên bản đồ

o   Siêu thị Lan Chi Xuân Mai

Địa chỉ: Xuân Thuỷ – Thuỷ Xuân Tiên – Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập : 7/ 12/ 2010

Email: sieuthixuanmai@lanchi.vn

Click để xem trên bản đồ

o   Siêu thị Lan Chi Lục Quân 

Địa chỉ: Đoàn Kết – Cổ Đông – Sơn Tây – Hà Nội

Ngày thành lập : 8/ 4/ 2011

Email: sieuthilucquan@lanchi.vn

Click để xem trên bản đồ

o   Siêu thị Lan Chi Đan Phượng

Địa chỉ: Tượng Đài Cô Gái Đảm Đang – Phùng – Đan Phượng – Hà Nội

Ngày thành lập: 7/ 11/ 2011

Email: sieuthidanphuong@lanchi.vn

o   Siêu thị Lan Chi Thường Tín

Địa chỉ: Số 13 đường 427 – Hà Hồi – Thường Tín – Hà Nội

Ngày thành lập : 12/ 11/ 2011

Email: sieuthithuongtin.lanchi@gmail.com

Click để xem trên bản đồ

o   Siêu thị Lan Chi Chợ Nghệ

Địa chỉ: Phùng Khắc Khoan – Quang Trung – Sơn Tây – Hà Nội

Ngày thành lập : 1/ 1/ 2012

Email:  sieuthi68hd@lanchi.vn

Click để xem trên bản đồ

 

o   Siêu thị Lan Chi Phú Xuyên

Địa chỉ: Tiểu khu Phú Mỹ – thị trấn Phú Xuyên – Huyện Phú Xuyên – Hà Nội

Ngày thành lập : 28/ 5/ 2013

 

Bản đồ hệ thống siêu thị Lan Chi

 

Xem sơ đồ hệ thống Lan Chi Mart trên bản đồ lớn hơn

Media