Hệ thống siêu thị

o   Siêu thị Lan Chi Xuân Khanh 

Địa chỉ: Số 74 – Phường Xuân Khanh  – TX. Sơn Tây – TP. Hà Nội

Ngày thành lập : 07/ 12/ 2007

SĐT: 0463 258 607 | Email: sieuthi74xk@lanchi.vn

Click để xem trên bản đồ

 

o   Siêu thị Lan Chi Ba Vì

Địa chỉ: Hưng Đạo – Tây Đằng – Ba Vì – Hà Nội

Ngày thành lập : 25/ 11/ 2009

SĐT: 0433 864 401 | Email: sieuthibavi@lanchi.vn

Click để xem trên bản đồ

o   Siêu thị Lan Chi Chúc Sơn

Địa chỉ: Tràng An – Chúc Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội

Ngày thành lập : 3/ 9/2010

SĐT: 0433 716 073 | Email: sieuthichucson@lanchi.vn

Click để xem trên bản đồ

o   Siêu thị Lan Chi Xuân Mai

Địa chỉ: Xuân Thuỷ – Thuỷ Xuân Tiên – Chương Mỹ – Hà Nội

Ngày thành lập : 07/ 12/ 2010

SĐT: 0433 725 682 | Email: sieuthixuanmai@lanchi.vn

Click để xem trên bản đồ

o   Siêu thị Lan Chi Lục Quân 

Địa chỉ: Đoàn Kết – Cổ Đông – Sơn Tây – Hà Nội

Ngày thành lập : 08/ 4/ 2011

SĐT: 0433 611 933 | Email: sieuthilucquan@lanchi.vn

Click để xem trên bản đồ

o   Siêu thị Lan Chi Đan Phượng

Địa chỉ: Tượng Đài Cô Gái Đảm Đang – Thị trấn Phùng – Huyện Đan Phượng – TP. Hà Nội

Ngày thành lập: 07/ 11/ 2011

SĐT: 0433 639 673 | Email: sieuthidanphuong@lanchi.vn

o   Siêu thị Lan Chi Thường Tín

Địa chỉ: Số 13 đường 427 – Hà Hồi – Thường Tín – Hà Nội

Ngày thành lập : 12/ 11/ 2011

SĐT: 0433 761 293 | Email: sieuthithuongtin@lanchi.vn

Click để xem trên bản đồ

o   Siêu thị Lan Chi Chợ Nghệ

Địa chỉ: Phố Phùng Khắc Khoan – P. Quang Trung – TX. Sơn Tây – TP. Hà Nội

Ngày thành lập : 01/ 01/ 2012

SĐT: 0433 834 770 | Email:  sieuthichonghe@lanchi.vn

Click để xem trên bản đồ

 

o   Siêu thị Lan Chi Phú Xuyên

Địa chỉ: Tiểu khu Phú Mỹ – Thị trấn Phú Xuyên – H. Phú Xuyên – TP. Hà Nội

Ngày thành lập : 28/ 5/ 2013

SĐT: 0433 792 893 | Email: sieuthiphuxuyen@lanchi.vn

996920_537977199583893_1365636573_n

 

Click để xem trên bản đồ

o   Siêu thị Lan Chi Lý Nhân

Địa chỉ:  Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Vĩnh Trụ, H. Lý Nhân, T. Hà Nam

Ngày thành lập : 30/ 12/ 2013

SĐT: 03513 611 848 | Email: sieuthihanam@lanchi.vn

IMG_0172

Click để xem trên bản đồ

 

o   Siêu thị Lan Chi 68 Hoàng Diệu 

Địa chỉ: 68 Hoàng Diệu -Phường Quang Trung – TX. Sơn Tây – TP. Hà Nội

Ngày thành lập : 03/ 10/ 2014

Email: sieuthi68hd@lanchi.vn

HD

Click để xem trên bản đồ

 Một vài hình ảnh trong siêu thị 

 

Bản đồ hệ thống siêu thị Lan Chi

 

Xem sơ đồ hệ thống Lan Chi Mart trên bản đồ lớn hơn

Media