QUÊN THÔNG TIN CHI TIẾT?

LỚN LÊN CÙNG LAN CHI

Với mục tiêu “xây dựng tương lai tốt đẹp hơn” cho trẻ em gặp khó khăn, chương trình từ thiện “Lớn lên cùng Lan Chi” đã đóng góp hàng trăm triệu đồng, hàng nghìn chiếc chăn ấm, đồ dùng học tập, cũng như xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao.

Theo định hướng “1 SIÊU THỊ = 1 MÁI TRƯỜNG” để đóng góp cho lợi ích cộng đồng, với mỗi siêu thị khai trương, Lan Chi sẽ gây quỹ ủng hộ hoặc xây mới một điểm trường tại các khu vực khó khăn ở miền Bắc Việt Nam.

ĐẦU